Projekty 2020

Projekt „Razem Plus! II”. Projekt realizowany w konsorcjum.Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. WarszawyUmowa nr PS/B/VI/1/4/34/2018-2020 zawarta w dniu 14.03.2018 – projekt wieloletni do końca 2020 roku. Projekt „PKD Jagiellońska 34”. Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIVDonator: Biuro Pomocy i Projektów…

Projekty 2019

Projekt „Razem Plus! II”. Projekt realizowany w konsorcjum.Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. WarszawyUmowa nr PS/B/VI/1/4/34/2018-2020 zawarta w dniu 14.03.2018 – projekt wieloletni do końca 2020 roku. Projekt „PKD Jagiellońska 34”. Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIVDonator: Biuro Pomocy i Projektów…

Projekty 2016

Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. WarszawyTermin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 rokuKwota dotacji: 125 610,00 PLN Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M.…

Projekty 2015

Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. WarszawyTermin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 rokuKwota dotacji: 125 610,00 PLN Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M.…

Projekty 2014

Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów. Nazwa własna zadania: „Bezpieczna zabawa”Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPSTermin realizacji: 05 – 11.2014Kwota dotacji: 15 000,00 PLN Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin. Nazwa własna zadania: „Jestem na Plus! II”Donator: Samorząd…