O nas słów kilka

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy powstało w 2008 z inicjatywy osób żyjących z HIV. W założeniu miała to być organizacja, która swoje działania miała koncentrować na pomocy dla osób seropozytywnych w środowisku LGBTQ.

Ze względu na ilość spraw i problemów, od samego początku swojego istnienia podejmowaliśmy szereg działań edukacyjno-profilaktycznych wykraczających poza planowany wcześniej zakres.

Prowadzimy wiele różnorodnych działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców. Przez ostatnie lata działalności Zjednoczenie koncentruje swoją aktywność na pomocy dla osób HIV+, tworząc grupy wsparcia I budując wspólnie z innymi organizacjami integralny system wsparcia i pomocy w Warszawie.

W roku 2010 Zjednoczenie zostało nominowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministerstwa Zdrowia) do międzynarodowej nagrody Red Ribbon Award 2010.

Władze Statutowe

Zespół Zjednoczenia

Posiadamy stały zespół pracowników (16 osób) – ze względu na specyfikę problematyki jaką się zajmujemy, większość naszych pracowników posiada wykształcenie wyższe (psychologiczne lub pedagogiczne) oraz certyfikację Krajowego Centrum do spraw AIDS.

Zrzeszamy obecnie 37 aktywnych członków/członkiń. Nie zatrudniamy pracowników na etat, pracownicy zatrudniani są okresowo na umowę zlecenie/dzieło w ramach realizacji poszczególnych projektów. Część pracowników pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami przy realizacji projektów – posiadamy stały zespół ok. 11 osób.

Księgowość Zjednoczenia prowadzona jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie.

Zaplecze i finansowanie

Użytkujemy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, pomieszczenie kuchenne i WC. Lokal wyposażony jest w niezbędne sprzęty biurowe, meble i inne akcesoria i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności wsparciowo-pomocowej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, wszelka świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna.

Nasze działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy (poszczególnych dzielnic i konkretnych biur), Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora prywatnego, głównie darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Działania

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, wspólnie realizując różnorodne działania adresowane do osób HIV+. Bierzemy czynny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego w M. St. Warszawa, Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV i AIDS w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. AIDS.

Szkolimy Zespół Realizatorów – organizujemy wewnętrzne szkolenia oraz bierzemy udział w szkoleniach zewnętrznych. Prowadzimy program wolontariacki i program stażowy, m. in. posiadamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji Organizacji „Polska Plus” – mającej na celu zintegrowanie działań dot. problematyki HIV w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji Organizacji „1 grudnia”, która zrzesza czołowe organizacje pracujące na polu profilaktyki HIV w Polsce.