Statut stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Zjednoczenie Pozytywni W Tęczy” działa na postawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pełny Statut Stowarzyszenia Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy w pliku pdf