Ośrodek Wsparcia Bezpiecznik

Ośrodek Wsparcia Bezpiecznik

Zachęcamy do skorzystania z oferty pomocy specjalistycznej i wsparcia udzielanej w ramach realizacji projektu Bezpiecznik. Ośrodek Wsparcia Bezpiecznik Złota 7 lok. 21, V piętro00-019 Warszawa Dyżury doradców we wtorki, środy i czwartki od 16:30 do 19:30. W trakcie dyżurów możesz porozmawiać z doradcami i specjalistami, skorzystać z komputera i drukarki, umyć się, wyprać swoje rzeczy…

Projekty 2014

Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów. Nazwa własna zadania: „Bezpieczna zabawa”Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPSTermin realizacji: 05 – 11.2014Kwota dotacji: 15 000,00 PLN Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin. Nazwa własna zadania: „Jestem na Plus! II”Donator: Samorząd…