Projekty 2021

Projekt „Razem Plus III”

Projekt realizowany w konsorcjum z Stowarzyszeniem Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”.
Projekt wieloletni.
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy

Projekt „Projekt Test Edukacja”

Projekt realizowany w konsorcjum z Fundacją Edukacji Społecznej.

Projekt wieloletni.
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy.

Projekt „PKD Jagiellońska 34”

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Warszawie – dzielnica Praga Północ. Donator: Krajowe Centrum ds. AIDS.
Projekt „PKD Jagiellońska 34”
Projekt wieloletni.
Anonimowe i bezpłatne testowanie oraz poradnictwo przed i potestowe w kierunku HIV.

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy.

Projekt „Lepsza szkoła”

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych.

Donator: Dzielnica Wola M. St. Warszawy.

Projekt „Wolni od nałogów”

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku.

Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy.

Projekt „Wybieram trzeźwość! III”

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga Południe.

Donator: Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy.

Projekt „Wybieram trzeźwość! IV”

Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS.

Projekt „Plus w sieci”

Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych.

Donator: Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy.

Projekt „Razem silniejsi!”

Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS.

Projekt „Akademia Zdrowego Seniora II”

Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS.

Projekt: „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość V”

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy.

Projekt: „Nie gram w żółte!”

Donator: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Projekt: „Nie daj się zrobić na żółto!”

Donator: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Projekt: „Miasto uczy II”

Donator: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. w ramach Konkursu „Pozytywnie Otwarci”.

Projekt: „Wakacje Plus”.

Donator: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. w ramach Konkursu „Pozytywnie Otwarci”.