Projekty 2020

Projekt „Razem Plus! II”.

Projekt realizowany w konsorcjum.
Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/34/2018-2020 zawarta w dniu 14.03.2018 – projekt wieloletni do końca 2020 roku.

Projekt „PKD Jagiellońska 34”.

Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/30/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku.

Projekt „Nie jesteś sam!”

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/6/10/492/2018-2021 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2021 roku.

Projekt „Kochaj bezpieczniej II”

Projekt realizowany w konsorcjum.
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/27/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku.

Projekt „Żyj odpowiedzialnie VI”

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV, skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/4/147/2019-2021 zawarta w dniu 02.10.2019 – projekt wieloletni do 2021 roku.

Projekt „Razem łatwiej!”

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe
Donator: Zarząd Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy.
Umowa nr UD/VI/WSZ/B/VI/1/6/10/7/2020/523 z dnia 06.04.2020.

Projekt „Duma i akceptacja”

Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów: Ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.
Donator: Gilead Sciences Poland w ramach Konkursu „Pozytywnie Otwarci”
Umowa darowizny (realizacja zawieszona).

Projekt „Plus Online”

Zapewnienie stałego dostępu do wsparcia/poradnictwa oraz rzetelnych informacji na temat HIV oraz możliwości zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w czasie zagrożenia epidemicznego w szczególności dla pacjentów HIV+ (podopiecznych Zjednoczenia).
Donator: Gilead Sciences Poland.
Umowa darowizny.

Projekt „Plus Online II”

Zapewnienie stałego dostępu do wsparcia/poradnictwa oraz rzetelnych informacji na temat HIV oraz możliwości zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w czasie zagrożenia epidemicznego w szczególności dla pacjentów HIV+ (podopiecznych Zjednoczenia).
Donator: Janssen-Cilag Polska.
Umowa darowizny.

Projekt „Akademia Zdrowego Seniora”

Polityka Senioralna – Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.
Donator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Umowa nr 28/MCPS/07/2020/B/PSN z dnia 08.07.2020.

Wsparcie instytucjonalne w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Donator: Fundacja im. Stefana Batorego.
Umowa z dn. 29.09.2020.

Projekt „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość V”

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Donator: Zarząd Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy.
Umowa w trakcie procedowania.