Projekty 2016

Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Termin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 roku
Kwota dotacji: 125 610,00 PLN

Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Termin realizacji: 25.03.2015 – projekt wieloletni do 2017 roku
Kwota dotacji: 330 000,00 PLN

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Nazwa własna zadania: „Bezpiecznik”
Donator: Program Obywatele dla Demokracji sfinansowany ze środków EOG
Termin realizacji 03.2014 do 30.04.2016
Kwota dotacji: 350 000,00 PLN