Projekty 2015

Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Termin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 roku
Kwota dotacji: 125 610,00 PLN

Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Termin realizacji: 25.03.2015 – projekt wieloletni do 2017 roku
Kwota dotacji: 330 000,00 PLN

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Nazwa własna zadania: „Życie na Plus!”
Donator: Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków EOG
Termin realizacji: 04.2014 – 02.2015
Kwota dotacji: 185 000,00 PLN

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Nazwa własna zadania: „Bezpiecznik”
Donator: Program Obywatele dla Demokracji sfinansowany ze środków EOG
Termin realizacji 03.2014 do 30.04.2016
Kwota dotacji: 350 000,00 PLN

Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu

Nazwa własna zadania: „Zdrowy i Nowoczesny Senior II”
Donator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
Termin realizacji 04.2015 do 31.12.2015
Kwota dotacji: 51 870,00 PLN

Wspieranie programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Nazwa własna zadania: „Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni III”
Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy
Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
Kwota dotacji: 27 000,00 PLN

Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe

Nazwa własna zadania: „Rozwój bez stresu”
Donator: Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy
Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
Kwota dotacji: 25 000,00 PLN

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nazwa własna zadania: „Stawiam na trzeźwość II”
Donator: Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy
Termin realizacji: 03.2015 – 30.11.2015
Kwota dotacji: 20 300,00 PLN

Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Nazwa własna zadania: „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość II”
Donator Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy
Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
Kwota dotacji: 40 000,00 PLN

Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną

 Nazwa własna zadania: „Świadomie wybieram trzeźwość!”

Donator: Dzielnica Praga Północ M. St. Warszawy
Termin realizacji: 03.2015 – 30.11.2015
Kwota dotacji: 16 650,00 PLN