Projekty 2014

Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów.

Nazwa własna zadania: „Bezpieczna zabawa”
Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS
Termin realizacji: 05 – 11.2014
Kwota dotacji: 15 000,00 PLN

Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.

Nazwa własna zadania: „Jestem na Plus! II”
Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS
Termin realizacji: 05 – 11.2014
Kwota dotacji: 6 300,00 PLN

Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34” – dotacja trzyletnia
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Profilaktyki Uzależnień
Termin realizacji: 01 – 12.2014
Kwota dotacji: 60 000,00 PLN

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI

Nazwa własna zadania: „Wiem co robię!” – dotacja trzyletnia
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Profilaktyki Uzależnień
Termin realizacji: 01 – 12.2014
Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

Nazwa własna zadania: „Zdrowy i nowoczesny Senior”
Donator: Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – MPiPS – ASOS
Termin realizacji: 04 – 12.2014
Kwota dotacji: 55 870,00 PLN

Działania edukacyjno–informacyjne, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Nazwa własna zadania: „Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni II”
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Termin realizacji: 03 – 11.2014
Kwota dotacji: 33 370,00 PLN

Działania na rzecz dzieci, młodzieży, uczęszczającej do śródmiejskich placówek oświatowych, mających na celu podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych, podejmowanych pod wpływem środków psychoaktywnych i kształtowanie prawidłowych postaw.

Nazwa własna zadania: „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość”
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Termin realizacji: 03 – 11.2014
Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Szkolenia kadry instytucji i organizacji, działających na rzecz osób i rodzin zagrożonych występowaniem problemów alkoholowych i przemocą w rodzinie.

Nazwa własna zadania: „Razem łatwiej!”
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Termin realizacji: 03 – 11.2014
wota dotacji: 30 000,00 PLN

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nazwa własna zadania: „Stawiam na trzeźwość!”
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Termin realizacji: 03 – 11.2014
Kwota dotacji: 34 400,00 PLN

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w placówkach systemu oświaty

Nazwa własna zadania: „Wybieram trzeźwość”
Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bielany
Termin realizacji: 03 – 11.2014
Kwota dotacji: 16 100,00 PLN

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Nazwa własna zadania: „Życie na Plus!”
Donator: Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków EOG
Termin realizacji: 04.2014 – 02.2015
Kwota dotacji: 185 000,00 PLN

Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV

Nazwa własna zadania: „Czwartki na Plus!”
Donator: Program Pozytywnie Otwarci – Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Termin realizacji: 01 – 12.2014
Kwota dotacji: 20 000,00 PLN

Projekt edukacyjno-profilaktyczny

Nazwa własna zadania: „Miłość wymaga nauki!”
Donator: Roche Polska Sp. z o. o.
Termin realizacji: 08 – 12.2014
Kwota dotacji: 10 000,00 PLN