Living FREE with HIV

koncert galowy / gala concert

18.10

22:00, Niebo

→ Wystąpią najwspanialsze polskie Drag Queen’s
→ The greatest Polish Drag Queens will perform

Adelon ○ Avrill ○ Coco Bechamel ○ Druga Maryla ○ Elektroda ○ Gąsiu ○ Kitty Queen ○ Lady Brigitte ○ Luna ○ Renesme ○ Vanessa Odesa ○ Zicola

→ Zarezerwuj swoje miejsce na koncercie –
przekaż donację 45 zł klikając w powyższy przycisk.

→ Dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przeznaczony
na profilaktykę w społeczności LGBTQ w Polsce.

→ Reserve your place at the concert –
make a donation of 10 € by clicking the button below.

→ The income from the sale of ticket donations will be allocated
to prevention in the LGBTQ community in Poland.

Główny organizator / The main organizer

Organizator / Organizer

Współpraca / Cooperation

Donatorzy / Donors

→ Klub Niebo, ul. Nowy Świat 21 w Warszawie
→ Niebo Club, Nowy Świat 21 in Warsaw