Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Zespół trenerów Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy oferuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dot. problematyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowych zajęć interaktywnych i trwają min. 4 godz. (możliwość rozłozenia zajęć na dwa bloki po 2 godz.). Zajęcia realizowane są przez dwóch trenerów w grupach maksymalnie po 15 osób.

Osoby zainteresowane współpracą prosze o kontakt: 602 328 088 lub robert.lukasik@pozytywniwteczy.pl

Na życzenie przesyłamy rekomendacje i opis zajęć warsztatowych.