Projekt „Uwikłani w sieci II”

Zespół trenerów Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy realizuje program edukacyjno-profilaktyczny dot. uzależnień behawioralnych skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Uwikłani w sieci II”.
Program jest współfinansowany ze środków Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii KBPN.