Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z zakażeniami koronawirusem zawieszamy funkconowanie punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego PKD Jagiellońska 34 do odwołania.