O nas

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy powstało w 2008 z inicjatywy osób żyjących z HIV. Na samym początku miała to być organizacja, która swoje działania miała koncentrować na pomocy dla środowiska LGBTQ, w szczególności dla osób seropozytywnych. Jednak od samego początku swojego istnienia organizacja podejmowała szereg działań edukacyjno-profilaktycznych wykraczających poza określoną wcześniej grupę docelową.

Prowadzimy wiele różnorodnych działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców.  Przez ostatnie lata działalności Zjednoczenie koncentruje swoją aktywność na pomocy dla osób HIV+, tworząc grupy wsparcia I budując wspólnie z innymi organizacjami integralny system wsparcia i pomocy w Warszawie.

W roku 2010 Zjednoczenie zostało nominowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministerstwa Zdrowia) do międzynarodowej nagrodyRed Ribbon Award 2010.

Nasz zespół

Posiadamy stały zespół pracowników (16 osób) – ze względu na specyfikę problematyki jaką się zajmujemy, większość naszych pracowników posiada wykształcenie wyższe (psychologiczne lub pedagogiczne) oraz certyfikację KC ds. AIDS.

Zrzeszamy obecnie 37 aktywnych członków/członkiń. Nie zatrudniamy pracowników na etat, pracownicy zatrudniani są okresowo na umowę zlecenie/dzieło w ramach realizacji poszczególnych projektów. Część pracowników pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami przy realizacji projektów – posiadamy stały zespół ok. 11 osób. Księgowość Zjednoczenia prowadzona jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie.

Działania

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, wspólnie realizując różnorodne działania adresowane do osób HIV+. Bierzemy czynny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego w M. St. Warszawa, Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV i AIDS w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. AIDS.

Szkolimy Zespół Realizatorów – organizujemy wewnętrzne szkolenia oraz bierzemy udział w szkoleniach zewnętrznych. Prowadzimy program wolontariacki i program stażowy, m. in. posiadamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji Organizacji „Polska Plus”  – mającej na celu zintegrowanie działań dot. problematyki HIV w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji Organizacji „1 grudnia”, która zrzesza czołowe organizacje pracujące na polu profilaktyki HIV w Polsce.

Zaplecze i finansowanie

Posiadamy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, pomieszczenie kuchenne i WC. Lokal wyposażony jest w niezbędne sprzęty biurowe, meble i inne akcesoria i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności wsparciowo-pomocowej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, wszelka świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna.

Nasze działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy (poszczególnych dzielnic i konkretnych biur), Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora prywatnego, głównie darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Skład Zarządu

Robert Piotr Łukasik – prezes
Dagmara Kraus – wiceprezeska
Anna Omiecińska – sekretarz
Bartosz Karolak – skarbnik
Roman Latoszyński – członek

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Chcesz do nas dołączyć i realizować z nami projekty?

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Napisz do nas.