Nasze projekty

 • Projekty realizowane w 2016 roku

  Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

  Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”
  Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 roku
  Kwota dotacji: 125 610,00 PLN

  Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

  Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”
  Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 25.03.2015 – projekt wieloletni do 2017 roku
  Kwota dotacji: 330 000,00 PLN

  Przeciwdziałanie wykluczeniu

  Nazwa własna zadania: „Bezpiecznik”
  Donator: Program Obywatele dla Demokracji sfinansowany ze środków EOG
  Termin realizacji 03.2014 do 30.04.2016
  Kwota dotacji: 350 000,00 PLN

 • Projekty realizowane w 2015 roku

  Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

  Nazwa własna zadania: „Razem Plus!”
  Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 14.14.2015 – projekt wieloletni do końca 2017 roku
  Kwota dotacji: 125 610,00 PLN

  Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

  Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”
  Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 25.03.2015 – projekt wieloletni do 2017 roku
  Kwota dotacji: 330 000,00 PLN

  Przeciwdziałanie wykluczeniu

  Nazwa własna zadania: „Życie na Plus!”
  Donator: Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków EOG
  Termin realizacji: 04.2014 – 02.2015
  Kwota dotacji: 185 000,00 PLN

  Przeciwdziałanie wykluczeniu

  Nazwa własna zadania: „Bezpiecznik”
  Donator: Program Obywatele dla Demokracji sfinansowany ze środków EOG
  Termin realizacji 03.2014 do 30.04.2016
  Kwota dotacji: 350 000,00 PLN

  Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu

  Nazwa własna zadania: „Zdrowy i Nowoczesny Senior II”
  Donator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
  Termin realizacji 04.2015 do 31.12.2015
  Kwota dotacji: 51 870,00 PLN

  Wspieranie programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  Nazwa własna zadania: „Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni III”
  Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
  Kwota dotacji: 27 000,00 PLN

  Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe

  Nazwa własna zadania: „Rozwój bez stresu”
  Donator: Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
  Kwota dotacji: 25 000,00 PLN

  Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  Nazwa własna zadania: „Stawiam na trzeźwość II”
  Donator: Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 03.2015 – 30.11.2015
  Kwota dotacji: 20 300,00 PLN

  Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
  w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  Nazwa własna zadania: „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość II”
  Donator Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 03.2015 – 31.12.2015
  Kwota dotacji: 40 000,00 PLN

  Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną

   Nazwa własna zadania: „Świadomie wybieram trzeźwość!”

  Donator: Dzielnica Praga Północ M. St. Warszawy
  Termin realizacji: 03.2015 – 30.11.2015
  Kwota dotacji: 16 650,00 PLN

 • Projekty realizowane w 2014 roku

  Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów.

  Nazwa własna zadania: „Bezpieczna zabawa”
  Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS
  Termin realizacji: 05 – 11.2014
  Kwota dotacji: 15 000,00 PLN

  Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.

  Nazwa własna zadania: „Jestem na Plus! II”
  Donator: Samorząd Województwa Mazowieckiego – MCPS
  Termin realizacji: 05 – 11.2014
  Kwota dotacji: 6 300,00 PLN

  Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV

  Nazwa własna zadania: „PKD Jagiellońska 34”dotacja trzyletnia
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Profilaktyki Uzależnień
  Termin realizacji: 01 – 12.2014
  Kwota dotacji: 60 000,00 PLN

  Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI

  Nazwa własna zadania: „Wiem co robię!”dotacja trzyletnia
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Profilaktyki Uzależnień
  Termin realizacji: 01 – 12.2014
  Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

  Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

  Nazwa własna zadania: „Zdrowy i nowoczesny Senior”
  Donator: Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – MPiPS – ASOS
  Termin realizacji: 04 – 12.2014
  Kwota dotacji: 55 870,00 PLN

  Działania edukacyjno–informacyjne, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych.

  Nazwa własna zadania: „Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni II”
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
  Termin realizacji: 03 – 11.2014
  Kwota dotacji: 33 370,00 PLN

  Działania na rzecz dzieci, młodzieży, uczęszczającej do śródmiejskich placówek oświatowych, mających na celu podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych, podejmowanych pod wpływem środków psychoaktywnych i kształtowanie prawidłowych postaw.

  Nazwa własna zadania: „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość”
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
  Termin realizacji: 03 – 11.2014
  Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

  Szkolenia kadry instytucji i organizacji, działających na rzecz osób i rodzin zagrożonych występowaniem problemów alkoholowych i przemocą w rodzinie.

  Nazwa własna zadania: „Razem łatwiej!”
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Dzielnicy Śródmieście
  Termin realizacji: 03 – 11.2014
  wota dotacji: 30 000,00 PLN

  Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Nazwa własna zadania: „Stawiam na trzeźwość!”
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Termin realizacji: 03 – 11.2014
  Kwota dotacji: 34 400,00 PLN

  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w placówkach systemu oświaty

  Nazwa własna zadania: „Wybieram trzeźwość”
  Donator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bielany
  Termin realizacji: 03 – 11.2014
  Kwota dotacji: 16 100,00 PLN

  Przeciwdziałanie wykluczeniu

  Nazwa własna zadania: „Życie na Plus!”
  Donator: Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków EOG
  Termin realizacji: 04.2014 – 02.2015
  Kwota dotacji: 185 000,00 PLN

  Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV

  Nazwa własna zadania: „Czwartki na Plus!”
  Donator: Program Pozytywnie Otwarci – Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
  Termin realizacji: 01 – 12.2014
  Kwota dotacji: 20 000,00 PLN

  Projekt edukacyjno-profilaktyczny

  Nazwa własna zadania: „Miłość wymaga nauki!”
  Donator: Roche Polska Sp. z o. o.
  Termin realizacji: 08 – 12.2014
  Kwota dotacji: 10 000,00 PLN